Algemene voorwaarden Partyverhuur Fleming

Algemeen:

Onze voorwaarden zijn van toepassing op alle gehuurde items bij partyverhuur Fleming. Afwijkingen in de voorwaarden gelden alleen indien deze uitdrukkelijk zo afgesproken zijn. Bij nieuwe huurafspraken gelden daarna ook weer gewoon de standaard voorwaarden.

Prijzen:

Alle prijzen bij partyverhuur Fleming zijn inclusief BTW tenzij anders aangegeven.

Offerte:

U kunt ons te allen tijde vrijblijvend mailen of bellen om een offerte te laten maken.

Betaling:

Bij plaatsen / afleveren van gehuurde materialen contant betalen.

Verplichtingen van de huurder:

 • Bij plaatsing / aflevering van de gehuurde materialen dient u alles te controleren. Bij gebreken of klachten graag meteen contact met ons opnemen.
 • U bent tijdens de huurperiode aansprakelijk voor verlies en/of beschadigingen van de gehuurde items.
 • De gehuurde items alleen gebruiken daar waar ze voor bedoeld zijn.
 • De gehuurde items mogen niet aan anderen doorverhuurd worden zonder onze toestemming.
 • Er mogen geen veranderingen aangebracht worden aan de gehuurde items.

Tenten:

 • Open vuur, BBQ en dergelijke zijn niet toegestaan in de tenten.
 • Verwarming en heaters en dergelijke zo plaatsen in de tent dat er geen schade aan het tentdoek kan ontstaan. Hetzelfde geldt voor verlichting.
 • Versieringen van (crêpe)papier zijn niet toegestaan in de tenten, bij vocht kan dit afgeven op het tentdoek.
 • Het tentdoek mag niet beplakt of beschilderd worden, ook geen materialen bevestigen met nietjes of plakband.
 • Op de afgesproken dag/tijd dient de tent leeg te zijn als wij deze weer komen ophalen.

Schade en schadevergoeding:

 • Alles wat u bij ons huurt blijft eigendom van partyverhuur Fleming.
 • U bent als huurder aansprakelijk voor verlies, diefstal en schade aan de gehuurde items. De gehuurde items zullen in zulke gevallen tegen nieuwwaarde vergoed moeten worden. Bij de tenten bepaalt partyverhuur Fleming de hoogte van de schadevergoeding, afhankelijk van gebruikswaarde van de tent.
 • In geval van verlies, diefstal of schade moet u partyverhuur Fleming hiervan direct op de hoogte brengen.
 • Wij adviseren u om u te verzekeren tegen de risico’s van bijvoorbeeld storm/blikseminslag , diefstal, vernieling en brand.

Weer:

Bij te verwachten extreem weer, denk aan storm, heftige regen of sneeuwval, houdt partyverhuur Fleming zich het recht voor om de verhuur te annuleren, u ontvangt hier geen (schade)vergoeding voor.

Aansprakelijkheid:

 • Partyverhuur Fleming is niet aansprakelijk voor schade (direct of indirect) aan zaken, percelen of personen die ontstaan tijdens de huur van onze items. Ook niet voor handelingen door ons (of door onze werknemers) uitgevoerd bij plaatsing of ophalen van de gehuurde items.
 • Bij schade waarbij partyverhuur Fleming aansprakelijk is, zal deze aansprakelijkheid zich beperken tot de huurprijs van de items.
 • U vrijwaart partyverhuur Fleming tegen vordering van schadevergoeding van derden, ongeacht de oorzaak.